ระบบใหม่

เว็ปแอฟบนมือถือ

Apps บนมือถือและเว็บไซต์ที่รอบรับการแสดงผลบนมือถือ แทมเพต สิ่งสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้มือถือ แทมเพตในการเข้าหาข้อมูลบนเว็บไซต์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ คิดเป็น 20% ของยอดรวมเว็บผู้เข้าใช้เว็บไซต์ที่มาจากโทรศัพท์มือถือเช่น iPhone และ iPad

exPub.Net ขณะนี้สนับสนุนเว็บปพลิเคชันมือถือและพื้นเมือง iOS และ Android เป็นแอพพลิเคชันสำหรับการติดตั้งผ่าน AppStore ของ Apple และ Google Play เนื้อหาทั้งหมดของคุณจากเว็บไซต์ของคุณตอนนี้สามารถใช้แอพพลิเคชันโดยไม่ต้องทำงานใด ๆ เพิ่มเติม

เว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ยังรองรับระบบร้านค้าออนไลน์ และเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

Our Clients

Here are just a few of the many sites already running on exPub

400+

Websites running on exPub

1,500+

Users actively contributing

150+

Commits in last 30 days